KESEPAKATAN BERSAMA DEMI KEMAJUAN KUMARA

Melatar belakangi ketidak jelasannya sistem dalam tubuh perkumpulan kumara yang berakibat minimnya komunikasi antara kumara tingkat pusat sampai ke bawah, sehingga terkesan kumara di masing-masing cabang punya kebijakan sendiri dengan program yang tidak begitu jelas, padahal perkumpulan kumara mempunyai satu tujuan dengan visi dan misi yang harus sama.

Mengawali pertemuan pada 5 juni 2010 yang menghasilkan beberapa kesepakatan yang kemudian ditindak lanjuti pada pertemuan tanggal 10 -11 juli 2010 atau sebelum acara program diklat pelatih tahap pertama di tutup, Pembina Utama dengan Pembina Cabang menandatangani kesepakatan bersama untuk bekerja bersama-sama guna menjalankan program kumara yang telah disepakati bersama.

Penandatanganan diawali oleh masing-masing Pembina Cabang yang kemudian di sahkan oleh Pembina Utama.

Pihak yang telah menyepakati kesepakatan kerjasama ini:

1. Saroso Amin Prabowo Selaku Pembina Utama/ Ketua Umum
2. Hj. Fatmasari Selaku Pembina Cabang/ Ketua Cabang Bandung Jabar
3. Sutarman Selaku Pembina Cabang/ Ketua Cabang Blora Jateng
4. Gun Gun Gunawan Selaku Pembina Cabang/ ketua Cabang Karawang Jabar
5. Satuni Panji Setiawan Selaku Pembina Cabang/ Ketua Cabang Cirebon Jabar ( semenjak tgl 03 oktober 2010 sdr. Satuni Panji Setiawan di non aktifkan dari Perkumpulan Kumara, Penggantinya menunggu hasil rapat pengurus dan pengesahan dari Pembina Utama/ Ketua Umum )

Cabang yang terkait yang belum membuat kesepakatan diharapkan segera menyusul

Iklan

KUMARA BERBENAH

Pada hari sabtu tanggal 05 juni 2010 bertempat di sekretariat kumara Bandung, pembina kumara Bapak Saroso Amin Prabowo mengadakan pertemuan dengan memanggil para pengurus kumara tingkat wilayah maupun daerah yang dianggap masih eksis dalam menjalankan program kumara. Yang hadir yaitu dari Jakarta, Karawang, Cirebon, Blora, dan tentunya dari Bandung selaku tuan rumah.

Dalam pertemuan tersebut disinggung mengenai komitmen rencana kedepan dalam upaya pembenahan menyeluruh yang di awali kejelasan dan fungsi mulai dari keberadaan kepengurusan tingkat pusat, cabang, dan ranting hingga program-program jangka pendek dan panjang.

Dimana dalam pertemuan tersebut di bahas;

1. Profil Kumara, diantaranya membahas penegasan dari visi, misi dan tujuan dari Perkumpulan Kumara
2. Pembentukan struktur organisasi mulai dari tingkat pusat, cabang dan ranting. Dimana Bapak Saroso Amin Prabowo ditetapkan sebagai Pembina Utama/ Ketua Umum membawahi Pembina Cabang/ Ketua Cabang, sampai dengan Ketua Ranting dengan di bantu olah management system dan Wasdal.
3. Mengadakan registrasi anggota kumara yang masih aktif dan pembuatan/ perpanjangan kartu anggota karena masa keanggotaan yang lama telah habis sampai dengan bulan januri 2010.
4. Rencana latihan gabungan (latgab) yang semula direncanakan sebelum datangnya bulan suci Ramadhan , rencana tersebut di undur karena kekurang siapan pelaksana menjadi setelah lebaran.
5. Dikarenakan latgab di undur sebagai gantinya, Pembina utama Bapak Saroso Amin Prabowo ( pak bowo ), pada hari sabtu dan minggu tanggal 10-11 juli 2010 mengadakan program diklat pelatih bertempat di Bandung, program ini di anggap penting sebagai langkah pertama dalam upaya pembenahan kumara karena menimbang banyaknya anggota yang telah ditunjuk oleh cabang untuk melatih tetapi belum punya sertifikat pelatih.  

Ketemu Lagi

SalamKumara!

Hai Sobat-sobat anggota Kumara! Kumara Karawang kini aktif lagi di Blog ini, mari bergabung dan kembangkan Kumara agar lebih jaya, Oke!

Ingat!!!!!

Diklat Pelatih sesi 2 akan dilaksanakan tanggal 22-23 Oktober 2010 di Bandung.

Seluruh peserta dari semua Cabang harus siap.